BALIK GÖLLERİ
 
Delta irili ufaklı çok sayıda gölü, sazlık alanları, ender görülen su basar çayırları, 16 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturmaktadır. Kızılırmak Deltası mikro ve makro faunanın çok yüksek bir üretim düzeyine ulaştığı yeryüzünün en verimli doğal alanlarından birisidir. Deltada altısı doğu, birisi ise batı yakasında olmak üzere yedi adet göl bulunmaktadır. Balık Gölü, Uzungöl, Çernek Gölü, Liman Gölü, Gıcı Gölü ve Tatlı Göl deltanın doğusunda yer alan göllerdir. Bunlardan Balık Gölü’nün denizle bağlantısı vardır.
Göllerin suları tatlı denebilecek kadar az tuzludur. Ortalama derinlik 1.5 metre civarındadır. İlkbaharda suların yükselmesiyle geniş alanlar su altında kalmakta, deltanın doğu bölümündeki göllerin tamamına yakını birleşmekte ve tek bir gölü andırmaktadır. Bu dönemde, Balık Gölü ile deniz arasında bulunan Galeriç Subasar Ormanının da büyük bir kısmı su altında kalmakta ve dünyada eşine az rastlanır bir görünüm oluşturmaktadır. Deltada bulunan göllerde, sazan, sudak, has kefal, mersin merinosu, kerevit, alabalık türlerine ait zengin balık popülasyonları mevcuttur. Deltada yer alan Çernek Gölü ve çevresini kapsayan 4.000 hektarlık alan 1979 yılında Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edilmiştir. Ayrıca, 1994 yılında deltanın doğu bölümünde yer alan sulak alanların tamamı Kültür Bakanlığınca “Doğal Sit Alanı” ilan edilerek koruma altına alınmıştır.