ALIŞVERİŞ YAPMADAN ÖNCE İKİ KERE DÜŞÜNÜN
Alışveriş Yapmadan Önce;
•Alışverişinizin ekonomik ve ihtiyaca yönelik olduğundan emin olun!
•Fiş, fatura veya sözleşmenizin bir örneğini mutlaka alın ve saklayın!
•Sözleşmeleri mutlaka dikkatlice okuduktan sonra imzalayın'
•Satın alma işlemlerinde ek maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri net olarak öğrenin!
•Satın alman mal veya hizmetin gerekli yasal izinlere sahip olmasına dikkat edin!
•Reklam ve ilanlara aldanmayın!
•Hediye, çekiliş kuponu vb. vaatlere kanmayın!
•Fiyat Etiketine Dikkat Ediniz!
•Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat İle kasa fiyatı arasında fark olması halinde lehinize olan fiyatın uygulanması gerektiğini unutmayın!
•İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatının, indirimden önceki fiyatının ve indirim oranının etiketlerinde gösterildiğinden emin olun!
•Fiyat etiketiyle ilgili şikâyetlerinizi bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine, Belediyelere ve ilgili odalara yapabilirsiniz.
Reklamlara İlişkin Bilinmesi Gerekenler
•Bankalara ödenen dosya masrafı ve diğer masrafların “Yeni Tüketici Yasasına göre geri alınacağı ve Başvuru için son gün olduğu” şeklinde cep telefonlarına mesaj göndererek belirli bir ücret talep edenlere itibar etmeyiniz!
•Gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği veya bu hastalıkları tedavi edeceği yönünde yapılan reklamlara itibar etmeyiniz!
•Abartılı iddialarla kalıcı etki göstereceğini vaat eden kozmetik ürün tanıtımlarına inanmayınız!
•“Hediye kazandınız veya alışverişinizden kazandığınız puanlar birikti” şeklinde mesajlar ile tanıtım yaparak kredi kartı numaranızı veya diğer kişisel bilgilerinizi talep edenlere bu bilgilerinizi kesinlikle vermeyiniz.
•Reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiler ile diğer bilgileri içeren alt yazı ve dipnotların okunabilir bir şekilde ve hızda verilmesi gerektiğini unutmayınız!
•Fiyat indirimlerinin yer aldığı reklamlarda, indirimin başladığı ve bittiği tarihi ile sınırlı stok varsa stok miktarının yazılması gerektiğini,
•Televizyonlarda veya radyolarda yer alan doğrudan satış ve tele alışveriş reklamlarında “İlk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı satılacak” gibi ifadelerle mal veya hizmeti satın almaya teşvik edecek şekilde tanıtım yapılamayacağını biliniz!
•Reklamların doğru, dürüst, genel ahlak kurallarına uygun, haksız rekabet yaratmayan, ayrımcılık içermeyen, hastaları, yaşlıları ve çocukları istismar etmeyen, kişilik haklarını zedelemeyen nitelikte olması gerektiğini unutmayınız!
Reklamlara ilişkin şikâyetlerinizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu Başkanlığına bildirebilirsiniz!
SORUN VARSA HAKKINIZI ARAMAYI ERTELEMEYİN
Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetler
•Sipariş etmediğiniz bir malın gönderilmesi ya da bir hizmetin sunulması durumunda, gönderilen ya da sunulan mal ve hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
•Sizin sipariş etmediğiniz ama size gönderilen malı geri göndermek ya da muhafaza etmek gibi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarını İnceleyiniz!
- Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olmasına dikkat ediniz.
- Kullanım Kılavuzu olmaksızın mal satan firmalarla ilgili şikâyetlerinizi bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz.
Garanti Belgesi
•Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere en az iki yıldır.
•Seçimlik haklardan “Tamir” hakkını kullandıysanız;
 o malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 o malın tamiri İçin gereken azamı surenin aşılması,
 o malın tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde diğer seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz.
Tüketici Sözleşmelerinde Temel İlkeler
•Yazılı olarak düzenlenen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde olmalı ve bunların bir nüshası size verilmelidir.
•Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme suresi içinde aleyhinize değiştirilemez.
•Sizden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, yazılı şekilde verilmesi zorunludur
•Satıcı veya sağlayıcının tek taraftı olarak sözleşmeye koyduğu ve sizin aleyhinize dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır ve bu şartlar kesin olarak geçersizdir.
Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmelerinde Haklarınız
•Sözleşme imzalamadan en az bir gün önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunu dikkatlice okuyunuz!
•İmzaladığınız sözleşmelerden gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden 14 gün içinde cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
•Sözleşme tarihini mutlaka kendi el yazınızla atınız ve sözleşmenin bir örneğini alınız!
•Satış elemanlarınca geriye yönelik tarih atma tekliflerini kabul etmeyiniz, ederseniz 14 günlük cayma hakkınızı kaybedeceğinizi unutmayınız!
Paket Tur Sözleşmelerinde Haklarınız
•Sözleşme imzalamadan Önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme amaçlı broşürü dikkatlice okuyunuz!
•Boşa harcanan zaman için tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır
•Paket tura katılmanızın mümkün olmadığı durumda turun başlamasından en az 7 gün önce paket turu üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz
•Paket tur sözleşmesini feshetme hakkinizin olduğunu unutmayınız!
Ön ödemeli (Maketten) Konut, Devre tatil ve Devre mülk Satış Sözleşmelerinde Haklarınız
•Aldığınız taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınıp alınmadığına dikkat edin!
•Ön ödemeli konut ve devre mülk satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur
•Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
•14 günlük cayma süresinin bitiminden teslim tarihine kadar geçecek surede herhangi gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkınız bulunmaktadır!
•Ön ödemeli konut, devre mülk veya devre tatil satışında devir teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ay geçemez.
•Satıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptırması veya diğer teminat ve şanlardan (banka teminat mektubu, hakediş sistemi, bağlı kredi veya Bakanlık tarafından uygun görülecek başka bir yöntem) en az birini sağlaması zorunludur.
MAĞDUR OLMAMAK İÇİN BİLGİ SAHİBİ OLUN
Ayıplı Mal/Hizmet Alımlarınızda Kullanabileceğiniz Seçimlik Haklarınızı Biliyor musunuz?
Satın aldığınız mal/hizmet,
•Tatmin edici bir kalitede,
•Kullanım amacına uygun,
•Satıcı tarafından bildirilen özelliklere,
•Sahip olmalıdır. Yukarıda belirtilen özelliklerden en az birini taşımıyorsa AYIPLIDIR.
        Bu durumda size sunulan 4 seçimlik haktan bitini kullanabilirsiniz.
•Sözleşmeden dönerek paranızın iadesini,
•Satış bedelinden ayıp oranında indirim,
•Ücretsiz onarılmasın,
•Malın ayıpsız olan bir yenisiyle değişimini/ hizmetin yeniden görülmesini isteyebilirsiniz.
Ayıplı Çıkan Malınızla/Hizmetinizle ilgili Satıcı İle Sorun mu Yaşıyorsunuz?
4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
•Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
•Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
•Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beşyüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurmalısınız.
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Haklarınız
•İş yeri dışında satış yapanların Gümrük ve Ticaret Bakanlığından almaları zorunlu olan yetki belgesine sahip olduklarından emin olunuz!
•Sözleşme imzalamadan önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunu dikkatlice okuyunuz!
•Sözleşme tarihini mutlaka kendi el yazınızla atınız ve sözleşmenin bir örneğini alınız!
•Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
Mesafeli Sözleşmelerde Haklarınız
•İnternet veya telefon üzerinden yapacağınız alışverişlerde gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkına sahip olduğunuzu ve satıcının, cayma hakkınızı kullanmanızdan itibaren ödemiş olduğunuz bedeli 14 gün içerisinde iade etmek zorunda olduğunu unutmayınız!
•İnternet veya telefon üzerinden yapılan alışverişlerde satıcının malınızı en geç 30 gün içerisinde göndermek zorunda olduğunu unutmayınız.
•Size teslim edilene kadar olan surede malınıza gelebilecek hasarlardan satıcı sorumludur.
Bankacılık Hizmetlerinde Haklarınız
•Kredi kullanmadan önce ön bilgilendirme formunu dikkatlice okuyunuz!
•Açık talebiniz olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Sigorta yaptırmak isterseniz, dilediğiniz sigorta şirketini seçebilirsiniz.
•Bankalar ve kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında herhangi bir ücrete tabi olmayan kart çıkartmak zorundadır
•İmzalanan tüketici kredisi sözleşmelerinden 14 gün içinde cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
•Tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanamaz.
Abonelik Sözleşmelerinde Haklarınız
•Faturada yer alan tutarın hatalı olması halinde faturanın düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz.
•Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.
•Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde ödemiş olduğunuz ücretin gen kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmek zorundadır.
HAKLARINIZIN FARKINDA OLUN, GÜVENLE ALIŞVERİŞ YAPIN
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.
Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar ise harçtan muaftır.
Tüketici Kanununda yer alan düzenlemelere aykırı hareket eden firmalarla ilgili şikâyetlerinizi Ticaret İl Müdürlüklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ne yapabilirsiniz.