ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI "İMAR BARIŞI" DUYURUSU
 
 
    7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ise 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve başvurular 08.06.2018 tarihi saat 13.00 itibarıyla başlamıştır.Bu kapsamda "İmar Barışı" iş ve işlemlerine yönelik olarak bilgi edinmek için http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresini tıklayınız.